We’re proud to be the winners at the prestigious 2022 ADG LAU Awards in Barcelona, Spain.

Our collaboration with 11Onze on La Pla莽a, the world’s fintech private social network, has been awarded a Bronze Award for Best Responsive Design for Mobile at the 2022 ADG LAU Awards.

This year’s event was held at a special ceremony at the magnificent ‘Museu del Disseny’ and was one of the highlights of Barcelona Design Week.

ADG LAU Awards

The ADG LAU Awards are one of Spain’s most sought after design prizes honouring excellence across digital, product, visual comms, film and packaging.

Established in 1964, this year the ADG LAU Awards received more than 1200 entries from the best design talent across Spain and beyond.

ADG are the Association of Art Directors and Graphic Designers, a private non-profit organization based in Barcelona and members of the FAD, an institution of the Promotion of Arts and Design since 1903.

To be awarded at the prestigious LAU Awards is a great honour & a first for a 馃嚠馃嚜 design company.

Dermot O'Shea Founder - WONDR

LAU Awards Exhibition

The awards had a an expert judging panel made up of Spain’s top design talent across multiple disciplines.

The winning work selected by the judges is now on display at the Museu del Disseny (Barcelona Design Museum).

A well worthwhile visit where you will find the best in digital, product, furniture, visual comms, automotive and many many more.

About 11Onze

11Onze is the first community fintech in Europe offering financial literacy and wealth creation services to its members.

The brand fills a gap in the larger fintech sector with its La Pla莽a聽/ The Square (private social network), Les Peles (digital currency),聽El Canut聽(universal banking super App) and expansive educational library, aimed at educating people with informative content on finance, economics, well-being and sustainability.

To date, 11Onze, which has a clear vision to educate and engage its members on money matters, has uploaded more than聽1,985 videos and 2,034 online posts in three languages (English, Catalan, Spanish) with over 10,000 active users using the platform.

WONDR est脿 orgull贸s d’anunciar el llan莽ament de La Pla莽a de 11Onze, la primera xarxa social privada dissenyada per atendre les necessitats financeres del poble catal脿.

Treballant en estreta col路laboraci贸 amb 11Onze, l鈥檈quip internacional de WONDR amb seu a Dubl铆n i Barcelona, ha desenvolupat una plataforma social per assolir l鈥檕bjectiu central: la creaci贸 d鈥檜n servei fintech fundat i constru茂t pel benefici de la comunitat catalana.
Mentre que les institucions financeres tradicionals creen plataformes digitals per vendre productes, 11Onze ha innovat per crear una xarxa social que serveixi activament el poble catal脿 i les seves necessitats. Aquesta diferenciaci贸 茅s el que defineix 11Onze.

El聽Netflix de les Fiances

鈥淟a Pla莽a鈥 permet als clients tenir el control de les seves finances. A trav茅s de la plataforma, les barreres institucionals tradicionals s鈥檋an substitu茂t aportant transpar猫ncia i simplicitat en l鈥檈xperi猫ncia. Els usuaris poden contactar directament amb els agents i poden veure el proc茅s de selecci贸 que es va realitzar a 11Onze.
鈥淟a Pla莽a鈥 tamb茅 茅s una extensa font de recursos, on els clients reben consells i visualitzen contingut 煤til a trav茅s de lli莽ons i v铆deos. Es proporciona informaci贸 detallada sobre finances, inversions, estalvis, economia i sostenibilitat per tal que els usuaris puguin iniciar el seu cam铆 cap a la sobirania financera personal.
Com s鈥檈spera d鈥檜na xarxa social, els usuaris poden comentar, marcar el contingut que els agrada, compartir articles i opinions. Respecte a la configuraci贸 de la plataforma, l鈥檃ccessibilitat a la informaci贸 i el disseny impulsat per la intel路lig猫ncia artificial han ajudat a crear una experi猫ncia que s鈥檃dapta a cada individu i a les seves necessitats.

11Onze vol anar m茅s enll脿 del que ofereixen les institucions financeres tradicionals per oferir all貌 que els clients esperen.

Diarmuid 脫 S茅 WONDR
Fundador

Com Cap Altre

11Onze vol anar m茅s enll脿 del que ofereixen les institucions financeres tradicionals per oferir all貌 que els clients esperen, proporcionant-los una comprensi贸 煤nica i profunda de les seves finances, la nova economia, la sostenibilitat i l鈥櫭╰ica.
El resultat 茅s una experi猫ncia digital totalment innovadora que uneix les necessitats dels usuaris, els requisits empresarials i la tecnologia d鈥檜na forma en qu猫 les institucions financeres i els clients no havien vist mai.

WONDR are proud to announce the launch of 聽La Pla莽a聽from 11Onze, the first private social network designed to serve the financial needs of the Catalan people.

 

Working in close collaboration with 11Onze, WONDR鈥檚 international team based out of Dublin and Barcelona have developed a social platform to realise 11Onze鈥檚 central purpose; the creation of a fintech service that is founded, built around and for the benefit of the Catalan community.

 

Where traditional financial institutions create websites to sell products, 11Onze has innovated to create a social network that actively serves the Catalan people and their needs. This ethos is what sets 11Onze.

The Netflix of Finance

鈥淟a Pla莽a鈥 enables customers to take control of their financial destiny. Through the platform, institutional barriers have been replaced with transparency and clarity. Users can engage directly with brand ambassadors and are able to see the selection process of 11Onze agents.

 

鈥淟a Pla莽a鈥 is also an expansive resource, where customers receive advice and view useful content through short online lessons and videos. By providing insightful information about finance, investment, savings, the economy and sustainability, the users can start their journey towards personal financial sovereignty.

 

As would be expected on a social network, users can comment, like and share articles and opinions. Behind the screen, informational accessibility and AI powered design has helped create an experience that shapes around the individual and their needs.

11Onze believes in going beyond what traditional financial institutions offer to deliver what customers expect.

Dermot O'Shea WONDR
Founder

Like No Other

11Onze believes in going beyond what traditional financial institutions offer to deliver what customers expect, by providing them with a unique and deep understanding of their finance, the new economy, sustainability, and ethics.

 

The result is a fully realised and innovative digital experience that places user needs, business requirements, and technology in tandem step with each other in a way that banking and customers have never seen before.

WONDR is proud to have been commissioned by the 11ONZE leadership team to set the digital vision, design and delivery for a new Catalan bank that will launch in 2021.

We believe this is a once-in-a-decade opportunity to be part of something truly meaningful; the creation of a digital-first bank that enables culture and empowers communities.

11ONZE will be an independent bank that directly supports Catalan society by providing the latest banking technology for private citizens, the self-employed, and small-to-medium-sized companies.

//

A WONDR estem orgullosos d鈥檋aver rebut l鈥檈nc脿rrec de l鈥檈quip directiu d鈥11ONZE per establir la visi贸 digital, el disseny i el desenvolupament d鈥檜n nou Banc Catal脿 que es posar脿 en marxa el 2021.

Creiem que 茅s una oportunitat 煤nica, d鈥檃quelles que sorgeix cada deu anys, la de poder formar part d鈥檃lguna cosa tant significativa; la creaci贸 d鈥檜n primer Banc Digital que permeti la cultura i doni la for莽a al poble.

11ONZE ser脿 un banc independent que donar脿 suport directament a la societat catalana proporcionant l鈥櫭簂tima tecnologia banc脿ria per als ciutadans privats, aut貌noms i petites i mitjanes empreses.

The Catalan and Irish people understand each other and there is much respect between us. We share similar histories and a common ethos of community and cultural pride. Our talented creative team is led by a Catalan and we look forward to bringing our spirit together to create something unique that will deliver the future of banking for all.

Diarmuid 脫 S茅 Founder - WONDR

When WONDR first spoke to the leadership team in 11ONZE, we instantly knew this was a unique chance to create more than just a bank, but a cultural brand which places community and people at its centre.

11ONZE will play a significant and positive role in society by creating banking products that provide genuine innovation and financial sovereignty for its customers.

//

Quan WONDR va parlar per primera vegada amb l鈥檈quip que lidera 11ONZE, vam saber immediatament que era una oportunitat 煤nica per crear m茅s que un banc, una veritable marca cultural que situa la comunitat i la gent al centre.

11ONZE tindr脿 un paper significatiu i positiu en la societat mitjan莽ant la creaci贸 de productes bancaris que proporcionin innovaci贸 genu茂na i sobirania financera per als seus clients.

Els catalans i els irlandesos ens entenem, tenim un vincle i respecte especial entre nosaltres. Compartim hist貌ries similars i un ethos com煤 d鈥檕rgull comunitari i cultural. El nostre equip creatiu est脿 liderat per un catal脿 i esperem unir el nostre esperit per crear quelcom 煤nic que oferir脿 el futur de la banca per a tothom.

Diarmuid 脫 S茅 FUNDADOR DE WONDR